Intel Biloba Tokyo vs スペリオ城北

練習試合 ○ Intel Biloba Tokyo 2 - 1 スペリオ城北
2021 / 8 / 14