Intel Biloba Tokyo vs スペリオ城北

順決1戦 ○ Intel Biloba Tokyo 3 - 2 スペリオ城北
2020 / 12 / 6 - 12:00