Intel Biloba Tokyo vs Criacao Shinjuku Procriar

練習試合 ○ Intel Biloba Tokyo 3 - 1 Criacao Shinjuku Procriar
2020 / 7 / 26 - 14:00レッズランド