Intel Biloba Tokyo vs Criacao Shinjuku Procriar

練習試合 ○ Intel Biloba Tokyo 3 - 2 Criacao Shinjuku Procriar
2020 / 11 / 21 - 10:00レッズランド